Läsnäolo, aitous, rehellisyys, aistillisuus, läheisyys, avarakatseisuus, heittäytyminen, yhteys, rajojen asettaminen, kunnioitus, luottamus, rakkaudellisuus, uskallus elää, saada aito yhteys itseen, toisiin ja elämään kokonaisuudessaan. Tätä tantra merkitsee meille lyhykäisyydessään ja sana tantra sanoittaa kaiken edellä mainitun parhaiten.

ME&WE Flown lähtökohtana ja tavoitteena on tarjota erilaisia tantrisia tapahtumia, kuten tantrailtoja ja workshoppeja tantran parissa riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta tai sukupuolesta. Pyrkimyksenämme on tuoda tantraa tietoisuuteen helppotajuisesti käytännön harjoitteiden avulla ilman mystiikkaa ja teoriointeja.

Tantra tarkoittaa meille itsensä hyväksymistä sellaisena kuin olemme. Olemme ainutlaatuisia ja arvokkaita ihmisiä ja meissä on ominaisuuksia, jotka erottavat meidät muista. Tantran ansiosta luottamus itseemme on kasvanut ja omanarvontunto on vahvempi kuin aikaisemmin. Olemme oppineet myös olemaan lempeämpiä itseämme ja muita kohtaan. Läsnäolo on kaiken a ja o. Elämme maailmassa, jossa liian usein toimitaan “sitten kun” – asenteella. Mennyt on historiaa ja tulevaisuus on arvoitus. Ainoa todellinen hetki on tässä ja nyt, läsnäolevasti.

Tantran avulla kaikki aistimme ja intuitiomme ovat herkistyneet ja pystymme nauttimaan vieläkin enemmän luonnosta, ihmisistä ja ympäröivästä maailmasta. Tantran merkitys on yhteyden luomisessa itseen sekä muihin ihmisiin syvällisellä ja monitahoisella kohtaamisen tasolla. Tantra avaa intuitiota ja rakkaudellisuutta itseä ja sitä myöten muita kohtaan. Tantra on hyvin käytännöllinen lähestymistapa elämään ja se ei anna valmiita vastauksia sanomalla mikä on elämän tarkoitus, vaan pikemminkin suosituksia tietoisena olemisesta omassa elämässä tunnistamalla ja mahdollistamalla omia vahvuuksia.

Tantra tarjoaa henkistä kasvua nautinnon avulla. Joskus henkinen kasvu voi ilmentyä raskaiden kriisien kautta, mutta tantrassa siihen avautuu mahdollisuus lempeyden, aistillisuuden ja läsnäolon avulla. Näitä taitoja oppii parhaiten elämällä, kokemalla ja kohtamaalla muita aidosti ja läsnäolevasti.

Tantrisissa harjoituksissa koetaan läsnäoloa, kohtaamisia, rajoja ja läheisyyttä turvallisella ja lämpimällä tavalla ja sitä myöten saa mahdollisuuden luoda syvää yhteyttä henkisyyden ja kehollisuuden välille. Harjoitukset voivat sisältää mm. hiljaisuutta, ääntä, aistillisuutta, kokemusten jakamista, tanssia, liikettä, kosketusta. Tantran avulla on myös mahdollista tutkia omaa seksuaalisuutta ja saada siihen uusia vivahteita. Tantrisista harjoituksista voi saada vinkkejä omaan seksielämään ja niitä voi jokainen soveltaa itse omalla ajallaan haluamallaan tavalla. ME&WE tantratapahtumissa seksuaalisuutta ei tuoda esille korostetusti, seksiä ei harjoiteta, eikä harjoituksissa ole alastomuutta. Vain ja ainoastaan oman kokemuksen kautta voi tuntea, mitä on läsnäolo, läheisyys, aistillisuus ja rakkaudellisuus.

Tervetuloa kohtaamaan ja kokemaan ME&WE Flown parissa!

Lippuja tapahtumiimme voit ostaa verkkokaupastamme